LunaWood Thermowood Ahşap – Ürün Bilgisi

Açıklama

Thermowood® işlemi 1985 senesinde Fin Lunawood OY Fabrikasının kurucuları olan
Karkainen kardeşlerin Helsinki Üniversitesi ile ortak geliştirdikleri genç ağaçların
kullanılabilir hale getirmek için keşfettikleri bir sistemdir. Thermowood® yüksek derecede
ısı (320°C), su buharı ve hava dolaşım hızı ile İskandinav bölgesi ağaçlarına yapılan termal
modifikasyon işlemidir. Ağaç iç ısısının 185°C – 212°C de, ahşabın kalınlığına ve başlangıç
rutubetine göre 48 -144 saat aralıklarında yapılan termal modifikasyon işlemidir. Uygulanan
yüksek ısı neticesinde selüloz zincirleri parçalanır, asitler çözünür, mikroorganizmalar ve
haşereler yok edilir, ahşabı çürüten mantarların beslendiği besi ortamı ortadan kaldırılır.
Reçinenin büyük bir kısmı atılır kalan miktarı da kristalize edilerek zararsız hale getirilir. Bu
işlem dünyanın tek 67 metre uzunluğundaki 7 odalı özel kesintisiz fırınında yapılmaktadır.
Thermowood® işleminde nem oranı önce sıfıra indirilerek ahşap modifiye edilir.
Kondüsyonlama safhasında ahşaba % 4 – 6 oranında nem verilir. İç ve dış nem oranlarındaki
bu denge ileride oluşabilecek eğilme, bükülme, çekme ve çalışma gibi olumsuzlukları
minimize eder. Thermowood® yapılacak ağaç malzemenin kereste haline getirilmesi
işleminde özenli davranılmalıdır. Thermowood® işlemi uygulanacak kereste kalitesi çok
önemlidir. Farklı hammadelerden ede edilmiş ve devamlılığı olmayan üretimler projelerin
gelecekleriye yakından ilgilidir. Hammaddedeki standart 1m2 ile 100m3 arasında aynı
olmalıdır ki sistemin güvenilirliği yüksek olsun. Bu nedenledir ki işlemin İskandinav
bölgesindeki sürdürülebilir FSC sertifikalı ormanlardan elde edilmiş hammadde ile yapılması
çok önemlidir. Prensipte her ağaç türüne ısıl işlem uygulaması yapılabildiği halde genel
olarak ThermoWood® işlemi uyguladığımız ağaç türleri; Çam, Ladin, Dişbudak, Huş
ağaçlarıdır. Thermowood® Isıl işlem parametreleri için uygulanan yöntemler, her ağaç
türü için ayrı ayrı yapılmaktadır. Keresteler Nordic Cutting® diye tabir edilen özüne
kesim standartlarına uygun olarak şekillendirilmelidirler. Thermowood® üretimimizde
kullanılan makine ve ekipmanlar uluslararası ThermoWood® birliği tarafından onaylı, en son
Fin teknolojisidir. ThermoWood® ürünlerinin özellikle Fin PEFC ve KOMO sertifikalarının
olması şarttır. Bu sertifikalar ürünün ve hammadenin standartlarının göstergesidir.
ThermoWood® birliği tarafından belirlenmiş iki sınıf vardır. Bunlardan ilki LunaThermo-D
(Durability) özelikle dış mekanlar için uygun görülen iklim dayanımlı, LunaThermo-S
(Stability) ise iç mekana yönelik daha açık renkli ürünlerdir.

Lunawood Thermowood® Ürün Bilgisi